Genel Bilgiler

Santralde 3 adet regülatör bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü Erfelek regülatörüdür ve toplam suyun %85’ini taşımaktadır. Diğer 2 regülatör Hira ve Ebe dereleri üzerindeki Trol tipi regülatörlerdir.

Kabalı deresi üzerindeki Erfelek Regülatörü havzası yaklaşık 99 km2’dir ve 1350m kotuna kadar yükselmektedir. Erfelek regülatörü su alma yapısı 410m kotundadır.

Yükleme havuzu 12.000m3’tür. Erfelek regülatörü ile yükleme havuzu arası yaklaşık 7500m’dir ve su, açılan özel platformda, toprağın ortalama 100 cm altından 1600mm çapındaki Polietilen HDPE Korige Borularla taşınmaktadır.

Erfelek Regülatörü Hira Deresini sifon yerine 170m uzunluğunda çelik akadük ile geçilmiştir.

Hira ve Ebe regülatörleri ise 400mm’lik korige borularla sisteme bağlanmaktadır.

Cebri Boru hattı 1300mm çapında 1500mt boyunda çelik borudur. Net düşü 197mt’dir. Lisanslı proje debisi 3,6m3/sn’dir.

Üretimin yönetilmesi ve izlenebilmesi için bir otomasyon ile bütün sistem izlenebilmektedir.

2 adet Francis Spiral türbün ve jeneratör ile toplam 6,45MW’lık üretim yapmakta ve üretilen elektrik 10.750mt’lik Orta Gerilim (3*477 MCM) iletim hattı ile Yedaş LALA dağıtım merkezi OG baralarına iletilmektedir.

Santralde 2 adet uzaktan okunabilen sayaç bulunmaktadır. Ayrıca LALA Dağıtım Merkezinde de 1 adet yedek sayaç hazırdır.

LALA Dağıtım Merkezi proje kapsamında yenilenmiş ve daha sağlıklı hizmet verebilecek şekilde yapılandırılmıştır.